INCREASING THE EFFICIENCY OF KEY EMPLOYEES

AND THEIR RESPONSIVENESS TO CHANGES THROUGH DIGITAL TRANSFORMATION OF THE COMPANY (via DIH Slovenia, a voucher to boost digital competences) – DVIG UČINKOVITOSTI KLJUČNIH KADROV IN ODZIVNOST NA SPREMEMBE, KI JIH PRINAŠA DIGITALIZACIJA PODJETJA (preko DIH Slovenija, vavčer za dvig digitalnih kompetenc)